Entering 'HELANG' territory at your own risk.

'BACA-lah Dengan Nama Tuhanmu Yang Maha Tinggi..'

Allah s.w.t. berfirman mafhumnya: "Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar -benar taqwa, dan janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan Muslim." ( Surah Ali 'Imran : 102 )


" JIHAD YANG PALING UTAMA IALAH (MENYAMPAI) KATA-KATA BENAR DIHADAPAN PEMIMPIN YANG MENYELEWENG ".
(Riwayat At-Turmizi & Ibnu Majah)


“Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang membuat zalim nanti kamu akan disambar oleh api neraka sedangkan kamu tiada sebarang penolong pun selain dari Allah. kemudian (dengan sebab kecenderungan kamu itu) kamu tidak akan mendapat pertolongan”
(Surah Hud: 113)

"Manusia ketika di dunia semuanya tidur (lalai), bila mati baru mereka terjaga (tersedar)." ( Sayidina 'Ali r.a.)

"Daripada Abu Hurairah r.a. bahawa Rasullulah s.a.w. bersabda yang bermaksud; "Tuhan kita turun pada setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir dan berfirman, 'Sesiapa yang berdoa kepada-Ku maka Aku memenuhinya. Sesiapa yang memohon kepada-Ku maka Aku akan memenuhinya. Sesiapa yang meminta ampun maka Aku mengampuninya.'"
( Hadis Qudsi Riwayat al-Bukhari, Muslim, AbuDaud dan lain-lain.)

Wednesday, February 16, 2011

Tabir Allah Atas Kaum Mukmin.

Daripada Shafwan bin Muhriz al-Mazini berkata, "Ketika aku berjalan bersama Ibn Umar r.a. bergandingan tangan, tiba-tiba seseorang menghalang seraya bertanya: 'Bagaimana anda mendengar Rasullullah s.a.w. berkata tentang al-najwa (bisikan).' Dia menjawab: 'Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud:

"Allah mendekati hamba-Nya lalu meletakkan tabir-Nya atasnya dan menutupinya lalu berfirman, 'Apakah kamu mengetahui dosa yang sedemikian, apakah kamu mengetahui dosa yang sedemikian?' ".

"Dia menjawab: 'Ya, wahai Tuhanku. 'Hingga ketika dia mengakui dosa-dosanya dan menyangka bahawa dirinya binasa, Allah berfirman (yang bermaksud), 'Aku menutupi kesalahan-kesalahanmu dunia dan mengampuninya untukmu pada hari ini.' Lalu diberikan buku kebajikannya."

"Adapun terhadap kaum kafir dan munafik, para saksi berkata, 'Merekalah orang yang mendustakan Tuhan mereka.' Ketahuilah bahawa laknat Allah tertimpa atas kaum yang zalim."

( Riwayat al-Bukhari dan Muslim ).

No comments: